คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 864 คน

คุณภาพของสินค้า
8.99
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
9.19
การบริการ/อัธยาศัย
8.87
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
8.81

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา