น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า HTPC (High Throat Hit POD Compatible)

หมวดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า HTPC สำหรับเป็นทางเลือกผู้ที่ชอบความรู้สึกกระเเทกเวลาสูบ POD เพราะต่างจากตัว Saltnic จะรู้สึกนิ่มนวลเเต่ต่อยหนัก สำหรับ HTPC จะรู้สึกกระเเทกคอเป็นลูกๆ ประมาณนิโคตินจะน้อยกว่า Salt